ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Hydrohome a weboldalon feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus űrlapok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) a Hydrohome (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: info@hydrohome.hu

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő a megrendelő beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet a megrendelési űrlapon létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon www.hydrohome.hu a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A megrendelés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 6 hónapig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Google Analytics (weboldal statisztika);
  • Jotform

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga e-mailben: info@hydrohome.hu

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.


A FELEK KÖZÖTTI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.) Magunkról

A www.hydrohome.hu oldalojn lehetőség nyílik otthoni jakuzzi bérlés szolgáltatás igénybe vételére leadott megrendelés útján.

A weboldalt olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel építettük fel, melyek segítségével megrendelőink minél egyszerűbben megtalálhatják, kiválaszthatják és megvásárolhatják a keresett szolgáltatást. Az otthoni jakuzzi szolgáltatásunk mellé kiegészítő tematikus szolgáltatásokat vehetnek igénybe. 

Elérhetőségek:

Telefon: +36 50 138 82 88
E-mail: info@hydrohome.hu

Megrendelő:

Szolgáltatásunkat minden cselekvőképes természetes személy (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi szabályzatot együttesen illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, megrendelési feltételeket.

2.) A Felek közötti szerződés létrejötte

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon feltüntetésre kerülő árak és információk csupán tájékoztató jellegűek, ugyanis termékkínálatunk az értékesítés folyamatossága miatt - folyamatosan változik.

A weboldalon megjelenő vételár megváltoztatásának jogát fenntartjuk, akként hogy a vételár módosítása azonnali hatállyal életbe lép a weboldalon történő módosítással.

Vásárlót e-mailben tájékoztatjuk, a megrendelés véglegesítéséről és jogában áll a megrendeléstől elállni. A konkrét termékelérhetőségéről Ügyfélszolgálatunk munkatársai tudnak tájékoztatást adni.

A weboldalunkon feltüntetett áraink a www.hydrohome.hu weboldalon leadott megrendelések esetében érvényesek. 


2.2. A megrendelés leadásának menete

A megrendelő a Megrendelés menüpontra kattintva éri el a megrendelés részletes leírását, majd a megrendelés gombra kattintva betöltődik a megrendelőfelület, ezen a felületen kell megadni az elérhetőségeit, számlázási adatait, valamint itt választható tematikus csomag a szolgáltatáshoz. 
A megrendelés leadása után visszaigazoló e-mail küld rendszerünk, hogy fogadtuk megrendelést, ezután ellenőrizzük a szabad kapacitásunkat, majd felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel és ezután igazoljuk csak véglegesen vissza a megrendelést melyről egy következő e-mailt is küldünk, ezután elektronikus úton küldjük a díjbekérőt, majd a fizetés után a számlát. A megrendelés ekkor válik véglegessé. 

Weboldalon a szolgáltatások az általános forgalmi adót már tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve. A termék vételára nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő szállítási költséget, amennyiben szállítási költséget is kell fizetnie a megrendelőnek abban az esetben arról még a megrendelés véglegesítése előtt külön tájékoztatjuk a megrendelőt. A megrendelő a megrendelése elküldésével kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az elektronikus számlát. A számla utólagos módosítására nincs lehetőség. 

2.3. A bérleti  szerződés létrejötte

A weboldalon online módon (elektronikusan) leadott megrendelés alapján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A megrendelés Szolgáltató részére elektronikus úton történő megérkezése a megrendelő igénybejelentésének (ajánlatnak) minősül. Az igénybejelentésről a weboldal automatikus visszaigazolást küld, azonban ez nem jelenti a megrendelő igénybejelentésének elfogadását.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató - a vásárlói igénybejelentést visszaigazoló e-mail üzenetet követően - a telepítés lehetőségének ellenőrzése után, a megrendelés teljesíthetőségéről visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben megrendelőnek.

Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból - vásárló által megadott nem megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája - tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a vásárló számára hozzáférhetőnek minősül. Felhívjuk megrendelőink figyelmét arra, hogy az előbbiekre tekintettel a megrendelés során ingyenes e-mail cím szolgáltatók (pl.citromail.hu, freemail.hu) használata nem javasolt, mivel ezek esetében gyakran előfordulnak a fent említett hibák.

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás tényleges napját a megrendelő számára visszaigazolta, és a megrendelő a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta (nem törli megrendelését).

A szerződés létrejöttét követően, a szerződésben meghatározott vételárhoz képest további, vételárat csökkentő kedvezmény nem vehető igénybe.

3.) Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Termékszállítás

A weboldalon rendelt termékek kiszállítása egyféle módon történhet: házhozszállítással.

A szerződés hatálybalépésétől számított 0-30 munkanapon belül vállaljuk a termék kiszállítását.

A megrendelő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás/ késedelmes kiszállításból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

Amennyiben szállítási költség merül fel akkor a pontos szállítási díjakról információt nyújtunk a megrendelése leadásakor, a rendelése visszaigazolásában. A házhozszállítás és telepítés díja magába foglalja a megrendelt termék raktártól a rendeltetési címre történő szállítást és üzembe helyezést. 

3.2. Az HYDROHOME Facebook oldala

A Hydrohome Facebook oldalán a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek társaságunk számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

A Facebook oldalon a személyes adatok kezelését a Facebook is végzi. Ha információt szeretne kapni a Facebook adatkezelésről, úgy kérjük, olvassa el a Facebook adatkezelési szabályzatát!

A Hydrohome által kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Facebook oldalt bekövette avagy kedvelte.

Társaságunknak nincs ráhatása, hogy a publikusan elérhető profil esetében mely adatok elérhetőek, erre vonatkozó beállításokat az érintett tudja megtenni az alábbi linken keresztül: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy.

Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása, valamint - amennyiben az érintett a Facebook oldalt bekövette vagy kedvelte - a Facebook oldalunknak, akcióinknak és termékeinknek a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal, hogy adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

Fentieken felül a Facebook statisztikai adatokat is szolgáltat részünkre, melyek adott személyhez nem kapcsolhatók, így pl. korra, nemre, életkorra, lakóhelyre vonatkozó felhasználói adatok. Ezen adatok a saját oldalunk fejlesztésére szolgálnak.

5.) Jótállás, szavatosság

A Hydrohome vállalja, hogy szolgáltatás részeként a jakuzzit tiszta, fertőtlenített, hibátlan állapotban adja át a megrendelőnek. A bérleti időtartam alatt a megrendelő köteles gondoskodni a jakuzzi állagmegóvásáról. A bérleti időtartam alatt keletkezett károkért minden esetben a megrendelőt terheli a felelősség, a szolgáltató a keletkezett károkért a mindenkori bérleti díj 10-szeresével növelt károkozási díjra jogosult felszámolni amennyiben bekövetkezik a károkozás. 


A bérleti szolgáltatási időtartam lejártát követően köteles a megrendelő a megrendelt terméket visszaszolgáltatni, amennyiben a bérleti időtartam lejártát követően nem biztosítja a visszaszolgáltatást 48 órán belül abban az esetben a szolgáltató a mindenkori bérleti díj 10-szeresével növelt kötbért jogosult felszámolni. 

6.) Jogi Nyilatkozat

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

A Szolgáltató kizárólag a megrendelést visszaigazoló e-mailben visszaigazolt árért  vállal felelősséget, a fentiek szerinti esetleges hibás kiírások esetén a Szolgáltató nem köteles a hibás kiírásnak megfelelően teljesíteni a megrendelést.

A weboldal tartalmaz olyan linkeket, melyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek át. Ezek további szolgáltatók tevékenységéért, megjelenített információiért Szolgáltató nem vállal felelősséget, a Vásárló ezen oldalakat saját felelősségére használja.Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [....] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti és a lehető legjobb tudása szerint megismerte azokat.

3. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a regisztrációs űrlapon.

4. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Hatályba lépés: 2021.01.01.